ผลการรักษาคนไข้

1. เคสการรักษาคนไข้ฟันหาย

BEFORE

AFTER

รูป ก่อน และ หลัง การรักษาของเคสฟันคนไข้ฟันหาย โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ฟันที่หายไปได้รับการบูรณะและการเรียงตัวของฟันได้รับการแก้ไขจึงทำให้ฟันของคนไข้กลับมาสวยงามดังรูป

**รูปการรักษานี้เป็นลิขสิทธิ์ของคลินิกทันตกรรม We Dent เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ทุกกรณี

2. เคสการรักษาคนไข้ฟันยื่น

BEFORE

AFTER

รูป ก่อน และ หลัง การรักษาของเคสคนไข้ฟันยื่น โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ฟันที่ยื่นได้รับการแก้ไขและกลับมาเป็นปรกติดังรูป

**รูปการรักษานี้เป็นลิขสิทธิ์ของคลินิกทันตกรรม We Dent เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ทุกกรณี

3. เคสการรักษาคนไข้ฟันห่าง

BEFORE

AFTER

รูป ก่อน และ หลัง การรักษาของเคสคนไข้ฟันหน้าห่าง โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ปัญหาฟันที่ห่างได้รับการปรับแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติและสวยงามดังรูป

**รูปการรักษานี้เป็นลิขสิทธิ์ของคลินิกทันตกรรม We Dent เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ทุกกรณี

4. เคสการรักษาคนไข้ฟันห่าง

BEFORE

AFTER

รูป ก่อน และ หลัง การรักษาของเคสการรักษาคนไข้ฟันล่างห่าง โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ปัญหาฟันล่างที่ห่างได้รับการปรับแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติและสวยงามดังรูป

**รูปการรักษานี้เป็นลิขสิทธิ์ของคลินิกทันตกรรม We Dent เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ทุกกรณี

5. เคสการรักษาคนไข้ฟันยื่น

BEFORE

AFTER

รูป ก่อน และ หลัง การรักษาของเคสการรักษาคนไข้ฟันยื่น โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ฟันที่ยื่นได้รับการแก้ไขและกลับมาเป็นปรกติดังรูป

**รูปการรักษานี้เป็นลิขสิทธิ์ของคลินิกทันตกรรม We Dent เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ทุกกรณี

6. เคสการรักษาคนไข้ฟันเก

BEFORE

AFTER

รูป ก่อน และ หลัง การรักษาของเคสการรักษาคนไข้ฟันเก โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ฟันที่เกได้รับการแก้ไขและกลับมาเป็นปรกติดังรูป

**รูปการรักษานี้เป็นลิขสิทธิ์ของคลินิกทันตกรรม We Dent เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ทุกกรณี

7. เคสการรักษาคนไข้ฟันยื่น

BEFORE

AFTER

รูป ก่อน และ หลัง การรักษาของเคสการรักษาคนไข้ฟันยื่น โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ฟันที่ยื่นได้รับการแก้ไขและกลับมาเป็นปรกติดังรูป

**รูปการรักษานี้เป็นลิขสิทธิ์ของคลินิกทันตกรรม We Dent เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ทุกกรณี

8. เคสการรักษาคนไข้ฟันยื่น

BEFORE

AFTER

รูป ก่อน และ หลัง การรักษาของเคสการรักษาคนไข้ฟันยื่น โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ฟันที่ยื่นได้รับการแก้ไขและกลับมาเป็นปรกติดังรูป

**รูปการรักษานี้เป็นลิขสิทธิ์ของคลินิกทันตกรรม We Dent เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ทุกกรณี

แม้ผลการรักษาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ผลการรักษาที่ดี ก็มาจากความอดทนตั้งใจในการมารักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และให้ความร่วมมือที่ดีในการรักษา

 

หน้านี้เป็นหนึ่งในหน้าที่ทีมงานของเรารู้สึกประทับใจมาก ทุกท่านที่อยู่ที่นี้ล้วนเป็นคนไข้ทีน่ารัก ให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังกรุณาอนุญาตให้สามารถเอารูปลง page เพื่อเป็นกำลังใจในการรักษาของผู้อื่นต่อไป ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

การมีส่วนร่วมเล็กๆที่ทำให้รอยยิ้มของคุณดูดีขึ้น คือ กำลังใจในการทำงานของพวกเรา

WeDent_Logo_ComingSoon

คำถามที่พบบ่อย

A: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

A: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

A: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

A: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.