อัตราค่าบริการ

ทันตกรรมจัดฟันและบริการเอกซเรย์

ทันตกรรมจัดฟัน

พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน

1,000 บาท

จัดฟัน แบบโลหะ

36,000-46,000 บาท

Damon

65,000-75,000 บาท

เครื่องมือคงสภาพ

2,000-3000 บาท/ชิ้น

เครื่องมือถอดได้ (สำหรับเด็ก)

4,000-6,000 บาท

บริการเอกซเรย์

ในช่องปากฟิล์มละ

100-150 บาท

ค่าบริการดัดฟัน 2566 - คลินิกทันตกรรมวีเด้นท์

อุดอมัลกัม

ด้านแรก

600-800 บาท

ด้านต่อไป (เพิ่มด้านละ)

200 บาท

ฉีดยาชา ร่วมกับการอุดฟัน

+100 บาท

อุดปิดช่องว่าง

อุดปิดช่องว่างฟัน

1,500-3,500 บาท

ศัลยกรรมฟัน

รายการศัลยกรรมฟัน

ถอนฟัน

600- 800 บาท

ถอนฟันอย่างยาก/ผ่าตัด/เย็บแผล

900-1,500 บาท

ผ่าฟันคุด/ตัด Torus

1,800-3,800 บาท

ผ่าฟันคุด

1,500-3,800 บาท

ฟันฝังในกระดูกทั้งหมด/embed

4,000-4,500 บาท

ล้างแผล/ตัดไหม/ใส่ยา dry socket (ทำจากที่อื่น)

100-200 บาท

รักษารากฟัน

รายการรักษารากฟัน

ฟันหน้า

6,000-7,000 บาท

ฟันกรามน้อย

7,000-9,000 บาท

ฟันกราม

9,500-12,000 บาท

รักษารากฟันซ้ำ (Retreat.)

+500-1,500 บาท

รักษารากฟันฉุกเฉิน (emer. Tx.)

2,000-2,500 บาท

ปริทันต์

รายการทันตกรรมปริทันต์ต่างๆ

ขูดหินปูน

650-1000 บาท

ฉีดยาชา ร่วมกับการขูดหินปูน

+100/หลอด

รักษาโรคเหงือก

ครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

ตัดเหงือก

500-1,800 บาท

ฟอกสีฟัน

รายการฟอกสีฟัน

ทำที่คลินิก/บ้าน

4,500 บาท

กรณีต้องการรับน้ำยาเพิ่ม

2,000 บาท/ 1 ชุด

ทันตกรรมฟันปลอม

ฟันปลอมติดแน่น

เดือยฟัน

4,000-4,500 บาท

ครอบฟัน Non-precious metal

8,500-9,000 บาท

ครอบฟัน ผสมทอง

14,000-18,000 บาท

ครอบฟัน All Ceramic

13,000-18,000 บาท

รื้อครอบฟัน

2,500-3,500 บาท/ซี่

รื้อเดือยฟัน

2,500-3,500 บาท/เดือย

ติดฟันปลอม(ครอบฟันและสะพานฟัน)ชั่วคราว

400 บาท/ซี่

ติดฟันปลอม(ครอบฟันและสะพานฟัน)ถาวร

500-800 บาท/ซี่

ฟันปลอมถอดได้

วัสดุพลาสติก (TP)

ซี่แรก 2,500บาท ซี่ต่อไปซี่ละ 600-700 บาท

ทั้งปาก (CD)

22,000 บาท

โครงโลหะ/Flexible (RPD)

เริ่มต้นซี่แรก 7,500-8,000 บาท ซี่ต่อไปซี่ละ 600-700 บาท

สะพานฟันถอดได้ (RB)

5,000- 7,000 บาท

โครงโลหะทั้งปาก/ชิ้น

14,000 บาท

เฝือกสบฟัน แบบอ่อน

4,500-5,000 บาท

เฝือกสบฟัน แบบแข็ง

4,500-5,000 บาท

รากเทียม

48,000/65,000 บาท

ซ่อมฟันปลอม

ซ่อมฟันปลอม

1,000-2,000 บาท

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายการทันตกรรมสำหรับเด็ก

อุดอมัลกัม

500-600 บาท

เคลือบหลุมร่องฟัน

400-500 บาท

อุดร่วมกับเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR)

500-700 บาท

เคลือบฟลูออไรค์

400-500 บาท

ขัดฟัน Prophylaxis

300-400 บาท

รักษาโพรงประสาท

1,500 บาท

รักษารากฟัน

1,500-2,500 บาท

ครอบฟัน

1,500-2,500 บาท

เครื่องมือเก็บช่องว่าง

1 ด้าน 2,000 บาท

เครื่องมือเก็บช่องว่าง

2 ด้าน 3,000 บาท