บริการอุดฟัน

อุดฟัน (Dental Filling)

   บริการอุดฟัน

อุดฟัน (Dental Filling)

สิ่งที่คุณจะได้หลังรับบริการจากเรา

ผลลััพธ์หลังการใช้บริการอุดฟันของเรา

การตรวจสุขภาพช่องปากต้องทำอะไรบ้าง ต้องทำบ่อยแค่ไหน?

วัยรุ่นจะรู้สึกดีไปกับ Invisalign Teen เพราะ :

ขั้นตอนที่ 1

พบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสภาพฟันเบื้องต้น และรับคำปรึกษา

ขั้นตอนที่ 2

สแกนฟันแบบ 3 มิติ เพื่อนำไปวางแผนการรักษาสำหรับขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

ดูแผนการรักษาและพูดคุยกับคนไข้ถึงแผนการรักษาเพื่อความเข้าใจตรงกัน

ขั้นตอนที่ 4

พบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสภาพฟันเบื้องต้น และรับคำปรึกษา

ขั้นตอนที่ 5

รายงานผลการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึงผลลัพธ์และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 6

คนไข้เข้าพบคุณหมอเพื่อติดตามผลการรักษาทุกๆ 6 เดือนและเก็บสถิติการรักษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ฟันล่างคร่อมบน ฟันล่างคร่อมฟันบน โดยปกติการสบ...

จัดฟันที่ไหนดี

จัดฟันที่ไหนดี จัดฟันที่ไหนดี? หากจะตอบคำถามว...

ฟอกสีฟันที่บ้าน VS ฟอกสีฟันที่คลินิก

ฟอกสีฟันที่บ้าน VS ฟอกสีฟันที่คลินิก การฟอกสี...