จัดฟันที่ไหนดี

จัดฟันที่ไหนดี

จัดฟันที่ไหนดี

จัดฟันที่ไหนดี?

หากจะตอบคำถามว่าจัดฟันที่ไหนดีคงจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากมาย ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง องค์ประกอบหลักๆ ที่จะใช้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจว่าเราน่าจะจัดฟันที่ไหนดี เพื่อทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ในการประกอบการตัดสินใจ ขอแยกองค์ประกอบออกเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

1. ทันตแพทย์จัดฟัน

2. คลินิกทันตกรรม

3. ค่าใช้จ่ายในการรักษา

1. ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟันที่-WeDent-Clinic

ตามกฎหมายแล้ว ทันตแพทย์ทุกคนที่มีใบประกอบวิชาชีพ มีสิทธิ์รักษาโรคในช่องปากได้ทุกโรค หากคิดว่าตัวเองมีความรู้และความสามารถเพียงพอ โดยไม่จำเป็นต้องจบในสาขานั้นๆ หรือเป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง ปัจจุบันผู้ให้บริการจัดฟันในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1) ทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์สาขาอื่น

2) ทันตแพทย์จัดฟัน ซึ่งเป็นทันตแพทย์ที่เรียนจบสาขาจัดฟันโดยตรงจากมหาวิทยาลัย

3) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน คือ ทันตแพทย์จัดฟันที่สอบผ่านการเป็นผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจาก ทันตแพทย์สภา

ในหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ของทันตแพทย์ทั่วไป จะมีการสอนวิชาจัดฟันเพียงแค่ในส่วนเบื้องต้น ดังนั้น ทันตแพทย์จบใหม่จะยังไม่มีความรู้เพียงพอที่จะให้การรักษาทางการจัดฟันได้ หากต้องการทำงานด้านการจัดฟัน ก็ต้องเรียนต่อเพิ่มเติม ซึ่งก็จะมีการอบรมระยะสั้นในระบบนอกมหาวิทยาลัย หรือเรียนหลักสูตรระยะยาวในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตแพทย์จัดฟัน คือ ทันตแพทย์ที่เรียนหลักสูตรจัดฟันในมหาวิทยาลัยที่ทันตแพทยสภารับรองหลักสูตร เต็มเวลาอีก 3-4 ปี เพิ่มเติมหลังจากจบปริญญาตรี 6 ปี ซึ่งในการเรียนการสอนจะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ได้ทำการรักษาทางการจัดฟันให้กับผู้ป่วย โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมจัดฟันเป็นผู้ดูแล ซึ่งเราสามารถตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์ที่ผ่านการเรียนด้านการจัดฟันเต็มหลักสูตร 3-4 ปี จากมหาวิทยาลัย ได้จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

หลังจากจบหลักสูตรทันตแพทย์จัดฟันแล้ว ถ้าต้องการได้รับการรับรองทางกฎหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมจัดฟันก็ต้องไปสอบผู้เชี่ยวชาญกับทันตแพทยสภา เมื่อสอบผ่านจะได้รับอนุมัติบัตร หรือ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่เราเรียกว่าเป็น “ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน”

เราสามารถตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันได้จากเว็บไซด์ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของทันตแพทยสภา

“ทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า”

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน คือ ทันตแพทย์ที่สอบผ่านมาตรฐานสูงสุด จนได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย นอกจากคุณวุฒิความชำนาญและประสบการณ์ของทันตแพทย์ แล้วสิ่งที่เราควรหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ ลักษณะนิสัยความเข้ากันได้กับตัวเรา โดยสอบถามจากเพื่อนหรือคนรู้จัก ถ้าได้คลินิกในใจซัก 2-3 แห่ง อาจจะลองเข้าไปปรึกษาแวะพูดคุยกับคุณหมอ แล้วจึงค่อยตัดสินใจ

2. คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม-WeDent-Clinic

ในส่วนของคลินิก เราก็ ควรเลือกคลินิกที่สถานที่มีความสะอาด สะดวกต่อการเดินทาง ระบบการปลอดเชื้อได้มาตรฐาน สอบถามว่าหมอจัดฟันที่จะมาทำการรักษาให้เรานั้นมาบ่อยแค่ไหน เดือนละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง หรืออยู่ประจำ สะดวกต่อการนัดหมายหรือไม่ เราชอบบรรยากาศแบบไหน ต้องมาตรงเวลาถ้ามาไม่ตรงต้องนัดใหม่ หรือยืดหยุ่นเวลาได้บ้าง แต่อาจจะต้องนั่งรอ ชอบคนน้อยๆ บรรยากาศดูสงบสบายๆ หรือชอบคนเยอะๆในร้านคนแน่นๆ ดูอบอุ่นดี แล้วก็เลือกคลินิกที่เหมาะกับเรา

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

ค่าใช่จ่ายในการจัดฟัน-WeDent-Clinic

ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันเป็นอีกเหตุผลหลักในการเลือกว่าจะจัดฟันที่ไหนดี โดยปกติการจัดฟันแบบติดแน่นด้วยเครื่องมือโลหะ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ ความยากง่ายและระยะเวลาในการรักษา แต่ละคลินิกจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาและการแบ่งจ่ายในแต่ละงวดไม่เท่ากัน

Q: เลือกคลินิกที่ถูกที่สุดดีมั้ย?

A: ถ้าเราสามารถทำการรักษาเสร็จ และได้ผลการรักษาที่ดีในคลินิกที่ราคาถูกที่สุด อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ถ้าเราเปลี่ยนที่รักษาเพราะการรักษาไม่เห็นผล หรือด้วยเหตุใดๆก็ตาม การย้ายคลินิกในการรักษาระหว่างจัดฟันนั้น ส่วนใหญ่จะทำให้ค่าใช้จ่ายและเวลาในการรักษาเพิ่มขึ้น เพราะคุณหมอท่านที่รักษาให้เราต่อ จะต้องขอเก็บประวัติการรักษาใหม่ หมอจัดฟันแต่ละคนจะมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือไม่เหมือนกัน ถ้าย้ายคลินิกเครื่องมือเดิมที่เราติดมาไม่ตรงกับเครื่องมือที่หมอจัดฟันท่านใหม่ใช้ เราก็ต้องรื้อเครื่องมือเหมือนกับเริ่มต้นการรักษาใหม่ ยอดค่าใช้จ่ายในการจัดฟันของเราจะมากกว่าการรักษากับหมอท่านเดียว ดังนั้น การเลือกจัดฟันในคลินิกที่ค่ารักษาถูกที่สุด ก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่สุด การเลือกรักษากับคลินิกที่ได้มาตรฐาน หมอจัดฟันมีความรู้ ความชำนาญ ในราคาคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้รับ จึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณามากกว่ารักษาที่ไหนถูกที่สุด

Q: ค่าใช้จ่ายในการรักษาคงที่กับจ่ายเป็นงวดไปเรื่อยๆหรือไม่

A: หลายครั้งที่เราเห็นยอดค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน 40,000 – 50,000 แล้วเรารู้สึกค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเทียบกับคลินิกที่บอกว่าจ่ายเดือนละ 1,000 – 2,000 บาท ไปเรื่อยๆ ส่วนนี้ถ้าเราจะเทียบค่าใช้จ่ายจริงๆ เราควรคิดเวลาเฉลี่ยในการรักษาของคลินิกนั้นๆ มาเป็นองค์ประกอบด้วย เช่น เวลาในการรักษาประมาณ 3 ปี ค่าใช้จ่ายของคลินิกที่ไม่มียอดคงที่จะเป็น 36,000 – 64,000 บาท ถ้ารักษาประมาณ 5 ปี จะเป็น 60,000 – 120,000 บาท ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าการบอกค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยไม่มีกำหนดค่ารักษาอาจจะถูกหรือแพงกว่ามียอดค่ารักษาคงที่ก็ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรักษา

 

ถึงตอนนี้เราคงพอที่จะรู้แล้วว่ามีรายละเอียดใดบ้างในการเลือกทันตแพทย์ คลินิกจัดฟัน ตลอดจนการคิดและประเมินค่ารักษา เพื่อที่จะเลือกว่าตัวเรานั้นควรจะจัดฟันที่ไหนดี

No Comments

Post A Comment