ฟอกสีฟันที่บ้าน VS ฟอกสีฟันที่คลินิก

ฟอกสีฟันที่บ้าน VS ฟอกสีฟันที่คลินิก

การฟอกสีฟันที่บ้าน

−ข้อดี–

เสียวฟันน้อยกว่าฟอกสีฟันที่คลินิก

ถ้ารู้สึกเสียวฟัน เราสามารถใส่ยาสีฟันลดเสียวฟันแทนน้ำยาฟอกสีฟัน โดยใส่วันเว้นวัน สลับกับการฟอกสีฟัน จะทำให้อาการเสียวฟันดีขึ้น

ฟันขาวยาวนานกว่า เมื่อเทียบกับการฟอกสีฟันที่คลินิก

ถ้าฟันซี่ไหนเข้มกว่าปกติ สามารถใส่น้ำยาฟอกสีฟันแล้วฟอกเฉพาะซี่ได้ (วัสดุอุด และครอบฟัน ไม่สามารถฟอกสีให้ขาวขึ้นได้ / สีฟันที่ไม่สม่ำเสมอจะดูขาวขึ้น แต่ไม่สามารถทำให้ขาวเท่ากันหรือเป็นเนื้อเดียวกันได้ทั้งหมด)

น้ำยาฟอกสีฟันของทางคลินิกเป็นน้ำยาที่มีคุณภาพ ผลิตจากอเมริกา ใช้น้ำยาในปริมาณแค่เคลือบผิวฟันเป็น ฟิล์มบางๆ ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำยาให้ล้นทะลัก เพราะไม่ช่วยให้ฟันขาวขึ้นและเป็นการสิ้นเปลืองน้ำยา

ใน set จะมีน้ำยา 3 หลอด โดยปกติใช้ 2 หลอดจะได้สีฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติ อีก 1 หลอดใช้คงสภาพฟันขาวโดยฟอก 1 ครั้ง/1-2 สัปดาห์

ถ้าต้องการสีฟันขาวกว่าปกติ อาจจะต้องใช้น้ำยา 2 set ( 6 หลอด)

หากถาดฟอกสีฟันไม่ชำรุด แต่น้ำยาฟอกสีฟันหมด สามารถซื้อแต่น้ำยาฟอกสีฟันได้

−ข้อเสีย–

ต้องใช้เวลาในการฟอกสีฟันวันละประมาณ 2 ชม. (ระหว่างฟอกสีฟัน เราสามารถทำกิจกรรมที่ไม่ต้องพูดได้ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ เล่น line)

ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะได้สีฟันใกล้เคียงกับการฟอกสีฟันที่คลินิก

คำแนะนำในการฟอกสีฟันที่บ้าน

1. หากไม่ต้องรีบออกงานหรือมีอีเว้นท์เร่งด่วย แนะนำการฟอกสีฟันที่บ้าน เพราะผลข้างเคียงในการฟอกสีฟันน้อยกว่า และระยะเวลาที่ฟันจะขาวยาวนานกว่าทำที่คลินิกค่ะ

2. ถ้าต้องการให้ฟันขาวอย่างรวดเร็ว ขาวได้นาน และขาวได้เพิ่มมากขึ้นกว่าการฟอกที่คลินิก เราสามารถฟอกสีฟันที่คลินิกร่วมกับการฟอกสีฟันต่อที่บ้านได้ค่ะ

การฟอกสีฟันที่คลินิก

−ข้อดี–

ฟันจะขาวอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

−ข้อเสีย–

เราต้องอดทนเสียวฟัน จนกว่าจะฟอกสีฟันเสร็จ เพราะถ้าหยุดฟอกก่อนครบกำหนดฟันจะไม่ขาวเท่าที่ควร

หลังฟอกสีฟันอาการเสียวฟันจะค่อยๆดีขึ้นใน 1 สัปดาห์

อาจจะมีการแสบขอบเหงือก ในบริเวณที่โดนน้ำยาฟอกสีฟัน (เพราะน้ำยาเข้มข้นกว่าฟอกที่บ้าน)

สีฟันจะคืนกลับเร็วกว่าการฟอกสีฟันที่บ้าน

คำแนะนำในการฟอกสีฟันที่คลินิก

1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ฟันขาวอย่างรวดเร็ว เช่น มีอีเว้นท์ หรือต้องรีบไปออกงาน

2. ไม่สะดวกในการใส่ถาดฟอกสีฟันที่บ้านด้วยตัวเอง

No Comments

Post A Comment