ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันปลอม


การสูญเสียฟันธรรมชาติไปด้วยสาเหตุต่างๆนั้นเราสามารถใช้ ฟันปลอม ทดแทนได้

ประโยชน์ของฟันปลอมที่ ช่วยทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป ได้แก่


1.ช่วยในการเคี้ยวอาหาร ถ้ามีฟันน้อยซี่ในการเคี้ยวอาหารก็จะเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด ต่อไปอาจจะทำให้เกิดโรค กระเพาะได้ ซึ่งการมีฟันปลอมจะช่วยในการเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น

2.ช่วยในการรักษารูปลักษณ์และความอูมนูนของใบหน้า

3.ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคม

ฟันปลอมถอดได้ แบ่งออกเป็นอีก 3 ชนิด คือ

1.1) ฟันปลอมฐานพลาสติก ฟันปลอมฐานพลาสติก ข้อดีคือ มีน้ำหนักเบา และราคาถูกที่สุดในบรรดาฟัน ปลอม ข้อเสียคือ ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเป็นพลาสติกและอาจเห็นตะขอลวด ที่ใช้สำหรับยึดฟันปลอมกับฟัน ในปาก ฟันปลอมฐานพลาสติกนั้น ไม่ควรใช้เคี้ยวของแข็งมากๆ เพราะอาจจะหักได้

1.2) ฟันปลอมแบบวอล์พาส(valplast) ฟันปลอมแบบวอล์พาสเป็นฟันปลอมที่มีฐานยืดหยุ่น และสามารถทำตะขอให้มีสีเหมือนกับฐาน จึงทำให้ไม่เห็นสีตะขอโลหะ ข้อเสียคือราคาแพงกว่าฟันปลอมฐานพลาสติก และไม่ แข็งแรงเท่าฟันปลอมฐานโลหะ

1.3) ฟันปลอมฐานโลหะ คือฟันปลอมที่ส่วนฐานเป็นโลหะ ข้อดีคือมีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ข้อเสีย คือ หนัก ราคาสูงกว่าพลาสติก และเห็นสีตะขอโลหะ (ตะขอสีโลหะสามารถเปลี่ยนเป็นตะขอสีเหมือนฟัน ได้ แต่ราคาตะขอจะสูงขึ้นกว่าราคาปกติ)

ฟันปลอมแบบติดแน่น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

ครอบฟัน5-ขั้นตอนการครอบฟัน-We-Dent

2.2) สะพานฟัน

สะพานฟันคือฟันปลอมแบบติดแน่นที่ใช้ฟันในช่องปากเป็นตัวยึดฟันปลอม ข้อดีคือ คนไข้ไม่ต้องคอยถอด ฟันปลอมเข้า-ออก แต่มีข้อเสียคือ ต้องกรอเนื้อฟันในช่องปากเพื่อเป็นหลักยึดและราคาสูงกว่าฟันปลอมแบบถอดได้

ทันตกรรมรากเทียม6-การดูแลรักษาความสะอาดรากเทียม--We-Dent

2.3) รากฟันเทียม (อ่านเพิ่มเติมเรื่องรากฟันเทียม)

รากฟันเทียม คือ การที่เราฝังน๊อตไทเทเนียมลงในกระดูกบริเวณช่องถอนฟัน จากนั้นก็ต่อส่วนครอบฟัน หรือสะพานฟันขึ้นมาจากส่วนรากเทียมที่ติดอยู่ในกระดูก ข้อดีของรากฟันเทียมคือ ถ้าจำนวนช่องถอนฟันไม่มาก เราสามารถทำฟันปลอมแบบติดแน่นได้โดยไม่ต้องกรอเนื้อฟันดีๆในช่องปาก ข้อเสียคือ ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาและราคาสูงกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.