ส่วนไหนของใบหน้าที่น่าดึงดูดใจ

ส่วนไหนของใบหน้าที่ดึงดูดใจ

รูปประกอบบทความ-ส่วนไหนของหน้าที่น่าดึงดูดใจ

ทุกๆคนนั้นก็ล้วนแต่ชอบคนที่หน้าตาดีสวยงาม

           การจะมองแต่ความสวยงามนั้นกลับเป็นเรื่องปัจเจกเฉพาะบุคคล และมีความเป็นนามธรรมสูงยากต่อการกำหนดค่ามาตรฐาน มันคงหน้าสนใจไม่น้อย ถ้าเราจะพอบอกได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสวยงามของใบหน้าที่คนทั่วไปมองมาแล้วรู้สึกพึงพอใจ

           บทความนี้เป็นบทความที่ผมเขียนเล่าถึงงานวิจัยชื่อ การเปรียบเทียบอิทธิพลของส่วนต่างๆ ในใบหน้าคนไทย ซึ่งท่านสามารถอ่านวิจัยที่อยู่ตอนท้ายของบทความ

ความสวยงามคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินชื่นชม และรู้สึกมีแรงดึงดูดต่อสิ่งๆนั้น ซึ่งมักมีอิทธิพลของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ค่านิยม ยุคสมัยร่วมด้วย ถ้าลอง search ย้อนกลับไป 40 ปี ดาราส่วนใหญ่จะหน้าตาดูไทยๆ เช่น คุณสรพงษ์ ชาตรี

ถัดมาก็เป็นยุคขาวตี๋ และก็มาเป็น trend เกาหลีอย่างในปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในรอบเดือนของเพศหญิงก็มีผลต่อความชอบหรือไม่ชอบต่อลักษณะใบหน้าของเพศชาย

คนยุโรปชอบผู้หญิงตาโตปากนิดจมูกหน่อย กระดูกแก้มสูง ส่วนผู้ชายที่ดูดีมีลักษณะใบหน้าเหมือนผู้หญิงที่กล่าวมาข้างต้น แต่มีคิ้วและคางนูน ส่วนในไทยไม่นิยมโหนกแก้มนูน เหมือนในฝั่งตะวันตก

รูป สรพงศ์ ชาตรี
ขอบคุณภาพจาก Pantip.com

ความสวยงามของใบหน้านั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นๆนอกจากสัดส่วนของใบหน้าอีกคือ ผม หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก แก้ม คาง ผิว ริมฝีปากและเหงือก น่าสนใจมั้ยครับว่า แล้วส่วนไหนของใบหน้าที่คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีผลต่อความสวยงามของใบหน้า การศึกษานี้แบ่งเป็น 2 ส่วน

                ส่วนที่ 1 คือให้เลือกส่วนของใบหน้าที่คิดว่ามีผลต่อความสวยงามมากที่สุดโดยไม่ดูรูป เพื่อต้องการที่จะรู้ว่าถ้าแค่คิดอย่างเดียว โดยหรือใช้ความรู้สึกไม่เห็นหน้า คนไทยส่วนใหญ่คิดว่าอวัยวะส่วนให้มีผลต่อใบหน้า

รูปหน้าตรงประกอบบทความส่วนไหนของหน้าที่น่าดึงดูดใจ

                ส่วนที่ 2 เป็นการให้คะแนนจากการดูรูปหน้ายิ้มของหญิงไทย โดยนำภาพมาปรับส่วนของใบหน้า 7 ส่วน โดย 6ส่วน นำมาจากข้อมูลสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ที่คนส่วนใหญ่นิยมมาทำศัลยกรรม โดยปรับขนาดตาดำทีละน้อย ในส่วนปีกจมูก ความหนาของริมฝีปากล่าง ลูกคาง ความกว้างมุมขากรรไกร ปรับผิวหน้าเรื่องความรุนแรงของสิว และเพิ่มส่วนของการเรียงตัวของฟันเข้าไปด้วย จากนั้นให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 5-6 คน ให้คะแนน 0-10 โดย 0 คือไม่สวย และ 10 คือสวยมาก พบว่าคนไทยชอบตาดำขนาดใหญ่ ปีกจมูกแคบ ริมฝีปากล่างของฟันมีการเรียงตัวที่ดี คางขนาดพอดีหรือสั้นเล็กน้อย มุมขากรรไกรแคบและผิวหน้าปราศจากสิว จากนั้นนำรูปใบหน้าที่คนไทยชอบมากที่สุดมาปรับโดยเอาส่วนของใบหน้าที่ไม่ชอบที่ลดของแต่ละส่วนมา เปลี่ยนในภาพเผื่อหาว่าส่วนไหนของใบหน้าที่ไม่ชอบจะมีผลต่อใบหน้าโดยรวมมากที่สุด ก็จะได้รูปใบหน้าทั้งหมด 7 รูป แล้วนำมาให้เลือกรูปชอบและไม่ชอบมากที่สุด

ผลที่ได้ก็คือ

ส่วนที่ 1 ถ้าคนส่วนใหญ่คิดโดยไม่ดูรูป จะรู้สึกว่าส่วนของใบหน้าที่ส่งผลต่อความสวยงามมากที่สุด เรียง** ตามลำดับดังนี้ คือ ตา โครงหน้า ผิว จมูก ฟัน ริมฝีปาก คาง

ส่วนที่ 2 จากการที่เลือกรูปที่ไม่ชอบมากที่สุด โดยดูจากรูปใบหน้ายิ้ม พบว่า การเรียงตัวของฟันและสภาพผิว** มีผลต่อการไม่ชอบใบหน้านั้นอันดับต้นๆ ส่วนรูปที่ชอบมากที่สุดคือรูปคาง

รูปหน้ายิ้มประกอบบทความส่วนไหนของหน้าที่น่าดึงดูดใจ

จากผลการรายงานก็พอจะเห็นได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ถ้าใช้ความรู้สึกโดยไม่ได้ดูรูปก็จะรู้สึกว่าตา น่าจะเป็นส่วนของใบหน้าที่ส่งผลต่อความสวยงามที่สุด แต่หากให้ดูรูปภาพซึ่งเป็นการเปรียบเทียบในเชิงรูปธรรม การเรียงตัวของฟันกลับมีผลมากที่สุด อันดับ 2 คือความเรียบของผิวหน้า ซึ่งในส่วนของผิวนั้นความสม่ำเสมอของสีผิวจะมีแรงดึงดูดใจมากกว่า ความเข้มของสีผิว เช่นผิวสีแทนเนียนสม่ำเสมอ จะดูดีกว่าผิวขาวที่มีรอยด่าง อันดับ 3 คือความกว้างของปีกจมูก  และโครงหน้า อันดับ 4 คือ ขนาดของตา และอันดับสุดท้ายคือความยาวของคาง

               ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแล ให้ความสำคัญในสวนต่างๆของใบหน้า เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นที่พอใจทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับ

No Comments

Post A Comment