โปรโมชั่น – โปรนี้เพื่อเพื่อน

โปรนี้เพื่อเพื่อน

โปรโมชั่นคลินิกทันตกรรม "โปรนี้เพื่อเพื่อน" "

– รับส่วนลดรวม 3000 บาท (1500/1500)

– คนไข้จัดฟันของเรา……รับส่วนลด 500 บาท เมื่อแชร์/ check in page ร้าน + ชวนเพื่อนมาปรึกษาจัดฟัน ในเดือนกุมภาพันธ์ และ รับส่วนลดเพิ่มอีก 1000 บาท เมื่อเพื่อนติดเครื่องมือจัดฟัน ภายในเดือน เมษายน 63

– เพื่อนที่มาปรึกษาใหม่…รับส่วนลด 500 บาท เมื่อแชร์/ check in page ร้าน + พิมพ์ปากถ่ายรูปในเดือนกุมภาพันธ์ และรับส่วนลดเพิ่มอีก 1000 บาท เมื่อติดเครื่องมือจัดฟัน ภายในเดือน เมษายน 63

สอบถามเพิ่มเติมทุกวันได้ที่คลินิกทันตกรรมวีเด้นท์ 

โทร. 032-898-797, 095-959-5243

No Comments

Post A Comment